Tietosuojakäytäntö

Tietoja henkilötietojen käsittelystä. Voimassa 20.6.2023 alkaen

LÄHTÖKOHTA

Näissä tiedoissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 annetussa asetuksessa (EU) 2016/679 (GDPR) ja tietosuojasäännöstössä (lainsäädäntöasetus 30.6.2003, n. 196) mainittu. Asiakirja on laadittu myös Yksityisyyden takaajan ohjeiden (erityisesti tietosuojatakuun 4.7.2013 julkaiseman roskapostin torjuntaohjeen) perusteella.

Rekisterinpitäjä : Evolution Bikes Srl

Sivusto, johon tämä tietosuojakäytäntö viittaa: https:// evolutionbikes. fi / ( Sivusto ).

Rekisterinpitäjä ei ole nimennyt DPO:ta (Data Protection Officer). Siksi voit lähettää minkä tahansa tietopyynnön suoraan rekisterinpitäjälle.

YLEISET TIEDOT

Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka Rekisterinpitäjä käsittelee Sivustolla annettuja henkilötietojasi.

Henkilötietojesi pääasiallinen käsittely on kuvattu alla. Erityisesti selvitetään käsittelyn oikeusperusta, onko säännös pakollinen ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisestä on. Oikeutesi kuvaamiseksi olemme tarvittaessa tarkentaneet, jos ja milloin tiettyä henkilötietojen käsittelyä ei suoriteta. Sivustolle sinulla on mahdollisuus syöttää kolmansien osapuolien henkilötietoja. Tässä tapauksessa takaat, että olet saanut näiden henkilöiden suostumuksen näiden henkilötietojen syöttämiseen. Sitoudut siis korvaamaan ja pitämään rekisterinpitäjän vastuuttomana.

Rekisteröityminen Sivustolla

Rekisteröinnin yhteydessä pyydettyjä tietoja käytetään mahdollistamaan sekä pääsyn Sivuston varatulle alueelle että Rekisterinpitäjän rekisteröidyille käyttäjille tarjoamien verkkopalvelujen käyttämiseen. Käsittelyn oikeusperustana on rekisterinpitäjän tarve toteuttaa asianomaisen pyynnöstä sovitut sopimusta edeltävät toimenpiteet. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Tietojen luovuttamatta jättäminen tekee kuitenkin sivustolle rekisteröitymisen mahdottomaksi.

Ostokset Sivustolla

Henkilötietojasi käsitellään, jotta voit tehdä ostoksia Sivustolla Verkko-ostotilauksen yhteydessä ostosopimuksen tekemisen ja siihen liittyvien toimintojen asianmukaisen suorittamisen mahdollistamiseksi (ja tarvittaessa. verovelvoitteiden täyttämiseksi). Käsittelyn oikeusperustana on rekisterinpitäjän velvollisuus panna toimeen asianomaisen kanssa tehty sopimus tai täyttää lailliset velvoitteet. Yllä olevasta (ja siten suostumuksestasi) huolimatta Rekisterinpitäjä voi käsitellä tietojasi ns. "pehmeä roskapostin" tarkoituksiin. Tietosuojalain 130. Tämä tarkoittaa, että vain sähköpostiin, jonka annat sivuston kautta tehdyn ostoksen yhteydessä, rekisterinpitäjä käsittelee sähköpostin salliakseen samankaltaisten tuotteiden/palveluiden suoran tarjouksen edellyttäen, että et vastusta tällaista käsittelyä näissä tiedoissa mainitut menetelmät. Käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu lähettää tämäntyyppisiä viestejä. Tätä oikeutettua etua voidaan pitää samanlaisena kuin asianosaisen etu saada "pehmeä roskaposti" -viestintä. Rekisterinpitäjä voi lähettää sähköpostiviestejä muistuttamaan käyttäjää ostoksen suorittamisesta. Tämän käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tämäntyyppisten viestien lähettämiseen.

Vastaa pyyntöihisi

Tietojasi käsitellään tietopyyntöihisi vastaamiseksi. Säännös on valinnainen, mutta kieltäytyminen tekee rekisterinpitäjän mahdottomaksi vastata kysymyksiisi. Käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu seurata käyttäjän pyyntöjä. Tämä oikeutettu etu vastaa käyttäjän etua saada vastauksia rekisterinpitäjälle lähetettyihin yhteydenottoihin.

Yleinen markkinointi

Rekisterinpitäjä voi suostumuksellasi käsitellä antamiasi henkilötietoja lähettääkseen sinulle omiin tai kolmannen osapuolen tuotteisiin liittyvää mainosmateriaalia ja/tai uutiskirjeitä. Tämän käsittelyn laillinen perusta on suostumuksesi. Henkilötietojen antaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin, sinun on mahdotonta saada Rekisterinpitäjän ja/tai kolmansien osapuolien tuotteisiin/palveluihin liittyvää mainosmateriaalia sekä rekisterinpitäjän mahdottomuus suorittaa markkinatutkimusta, Tarkoituksena on myös arvioida käyttäjien tyytyväisyyttä sekä lähettää sinulle uutiskirjeitä.

Profilointi

Rekisterinpitäjä voi suostumuksesi perusteella käsitellä henkilötietojasi profilointitarkoituksiin eli kulutusvalintojen analysoimiseksi paljastamalla ostosten tyypin ja tiheyden, jotta sinulle voidaan lähettää mainosmateriaalia ja/tai uutiskirjeitä liittyen sinua kiinnostavia omia tai kolmannen osapuolen tuotteita. Tämän käsittelyn laillinen perusta on suostumuksesi. Tietojen toimittaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos et anna suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn profilointitarkoituksiin, Rekisterinpitäjä ei pysty käsittelemään kaupallista profiiliasi, koska se havaitsee valintasi ja ostotottumuksesi sekä lähettää sinulle rekisterinpitäjän tuotteisiin liittyvää mainosmateriaalia Käsittely ja/tai sinua kiinnostavat kolmannet osapuolet.

Tietojen siirto

Mainosviestien lähettämistä varten henkilötietojasi voidaan siirtää "kolmansille osapuolille", jos annat nimenomaisen suostumuksesi. Käsittelyn laillinen perusta on suostumuksesi. Henkilötietojen antaminen tähän tarkoitukseen on täysin vapaaehtoista. Jos siirtoon ei suostuta, henkilötietojesi siirtäminen kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin on mahdotonta.

Geolocation

Sivusto ei ota käyttöön geolocalisointityökaluja käyttäjän IP-osoitteelle.

Ansioluettelo

CV:tä ei voi lähettää sivuston kautta. Siksi tietojasi ei käsitellä näihin tarkoituksiin.

Aikojen varaaminen

Sivustolla ei ole aktiivisia kolmannen osapuolen ajanvarausjärjestelmiä rekisterinpitäjän kanssa. Siksi tietojasi ei käsitellä tähän tarkoitukseen. Joka tapauksessa voit aina ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään epigrafissa mainituilla yhteystiedoilla.

Henkilötietojen välittäminen

Osana tavanomaista toimintaansa Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi tietyille kohderyhmille. Artikkelissa 2 Löydät luettelon kohteista, joille Rekisterinpitäjä välittää henkilötietojasi. Oikeutesi suojaamisen helpottamiseksi artikla 2 voi joissakin tapauksissa määrittää, milloin tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen "välittäminen" kolmansille osapuolille on eri asia kuin "siirto" (edellisessä kohdassa). Itse asiassa viestinnässä kolmas osapuoli, jolle tiedot välitetään, voi käyttää niitä vain niihin erityistarkoituksiin, jotka on kuvattu suhteessa rekisterinpitäjään. Siirron tapauksessa kolmannesta osapuolesta tulee kuitenkin henkilötietojen itsenäinen rekisterinpitäjä. Lisäksi vaaditaan aina suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiseen kolmansille osapuolille.

Rajoittamatta edellä mainittua, Ymmärrämme, että Rekisterinpitäjä voi silti käyttää henkilötietojasi täyttääkseen voimassa olevan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa.

ERITYISET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Art. 1 Käsittelymenetelmät

1.1 Henkilötietojesi käsittely tapahtuu pääsääntöisesti sähköisin tai automatisoiduin keinoin, sellaisilla menetelmillä ja työkaluilla, jotka sopivat henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden takaamiseen. Jos automaattinen chatbot-palvelu on toiminnassa, henkilötietojasi käsitellään myös tämän palvelun aktivoimiseksi, jonka kautta käyttäjä voi suostumuksella ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja ottaa häneen yhteyttä. Oikeusperustana on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastata käyttäjien pyyntöihin chatbot-palvelun kautta. Tätä oikeutettua etua voidaan pitää samanlaisena kuin asianosaisen etu käyttää automaattista chatbot-palvelua.

1.2 Hankitut tiedot ja käsittelymenetelmät ovat olennaisia ​​eivätkä liiallisia suoritettavien palvelujen tyypin kannalta. Tietojasi käsitellään ja suojataan myös olosuhteisiin sopivissa turvallisissa IT-ympäristöissä.

1.3 Sivuston kautta ei käsitellä "erityisiä tietoja". Erityistiedot ovat sellaisia, jotka voivat paljastaa rodun ja etnisen alkuperän, uskonnollisen, filosofisen tai muun vakaumuksen, poliittisen mielipiteen, kuulumisen puolueisiin, ammattiliittoihin, uskonnollisiin, filosofisiin, poliittisiin tai ammattiyhdistysluonteisiin yhdistyksiin tai järjestöihin, terveydentilan ja seksuaalisen elämän.

1.4 Sivuston kautta ei käsitellä oikeudellisia tietoja.

Art. 2 Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi tietyille kohderyhmille. Alla on lueteltu kohteet, joille rekisterinpitäjä pidättää oikeuden luovuttaa tietojasi:

 • Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietosi kaikille niille henkilöille (mukaan lukien viranomaiset), joilla on pääsy henkilötietoihin säännösten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti.
 • Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös kaikille niille julkisille ja/tai yksityisille yhteisöille, luonnollisille ja/tai oikeushenkilöille (laki-, hallinto- ja verokonsulttiyritykset, oikeuslaitokset, kauppakamarit, työkamarit ja toimistot jne.), jos viestintä on välttämätöntä tai toimivaa laista johtuvien velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen kannalta.
 • Rekisterinpitäjä käyttää työntekijöitä ja/tai yhteistyökumppaneita missä tahansa ominaisuudessa. Sivuston oikean toiminnan varmistamiseksi Rekisterinpitäjä voi välittää henkilötietojasi näille työntekijöille ja/tai yhteistyökumppaneille.
 • Rekisterinpitäjä käyttää Sivuston tavanomaisessa hallintatoiminnassaan yrityksiä, konsultteja tai ammattilaisia, jotka ovat vastuussa Rekisterinpitäjän laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksesta, ylläpidosta, päivittämisestä ja yleensä hallinnasta tai joista tämä on käytetään tarjoamaan palvelujaan. Siksi myös nämä kohteet voivat käsitellä tietojasi vain näihin tarkoituksiin viitaten.
 • Rekisterinpitäjä käyttää viestintänsä lähettämiseen ulkopuolisia yrityksiä, jotka vastaavat tämäntyyppisen viestinnän lähettämisestä (CRM-alustoja). Henkilötietosi (erityisesti sähköpostisi) voidaan siksi välittää näille yrityksille.
 • Asiakaspalvelutarkoituksiin Rekisterinpitäjä käyttää yhtä tai useampaa asiakaspalvelua tarjoamaan nimettyä yritystä. Vain tätä tarkoitusta varten henkilötietojasi voidaan luovuttaa näille yrityksille.
 • Ostajan henkilötiedot voidaan välittää postitoimistoille, kuriireille tai lähettäjille, jotka ovat vastuussa Sivuston kautta ostettujen Tuotteiden toimittamisesta.

Omistaja pidättää oikeuden muuttaa yllä olevaa luetteloa normaalin toimintansa perusteella. Tästä syystä sinua pyydetään käyttämään näitä tietoja säännöllisesti tarkistaaksesi, mille kohteille Rekisterinpitäjä välittää henkilötietojasi.

Art. 3 Henkilötietojen säilyttäminen

3.1 Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka kauan Rekisterinpitäjä varaa oikeuden säilyttää henkilötietojasi.

 • Henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin, kunnes suostumus peruutetaan. Ei-aktiivisten käyttäjien henkilötiedot poistetaan vuoden kuluttua viimeisen katsotun sähköpostin lähettämisestä.

3.2 Rajoittamatta artiklan 3.1 säännöksiä, Rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietojasi erityisten määräysten edellyttämän ajan, sellaisina kuin ne ovat muuttuneet aika ajoin.

Art. 4 Henkilötietojen siirto

4.1 Rekisterinpitäjä sijaitsee maassa, jonka turvallisuustaso on säännösten kannalta riittävä. Jos henkilötietojesi siirto tapahtuu EU:n ulkopuolisessa maassa ja jonka osalta Euroopan komissio on ilmaissut käsityksensä tietojen riittävyydestä, siirtoa pidetään joka tapauksessa sääntelyn kannalta turvallisena. Tässä kohdassa 4.1 mainitaan aika ajoin maat, joihin henkilötietojasi voidaan siirtää ja joissa Euroopan komissio on ilmaissut käsityksensä tietojen riittävyydestä.

 • Tämän vuoksi käyttäjää pyydetään lukemaan säännöllisesti tämä artikkeli tarkistaakseen, tapahtuuko hänen henkilötietojensa siirto maassa, jossa on nämä ominaisuudet.

4.2 Rajoittamatta kohdassa 4.1 mainittuja tietojasi voidaan siirtää myös EU:n ulkopuolisiin maihin, joiden riittävyyttä Euroopan komissio ei ole ilmaissut. Siksi sinua pyydetään tutustumaan säännöllisesti tähän artikkeliin 4.2 varmistaaksesi, mihin näistä maista tietosi voidaan siirtää.

4.3 Tässä artikkelissa Rekisterinpitäjä ilmoittaa maat, joissa se erityisesti ohjaa toimintaansa. Tämä seikka voi tarkoittaa viitemaan lainsäädännön soveltamista sekä sen lainsäädännön soveltamista, joka säätelee suhdetta käyttäjään johdannossa esitetyn perusteella.

 • Rekisterinpitäjä soveltaa käyttäjän pyynnöstä henkilötietojen käsittelyyn käyttäjän kansallisen lainsäädännön mukaista suotuisinta lainsäädäntöä.

Art. 5. Asianomaisen oikeudet

Rekisterinpitäjä ilmoittaa, että sinulla on oikeus:

 • pyytää rekisterinpitäjää pääsemään käsiksi henkilötietoihisi ja oikaisemaan tai peruuttamaan ne tai rajoittamaan sinua koskevaa käsittelyä tai vastustamaan niiden käsittelyä tiedon siirrettävyyden lisäksi
 • peruuttaa suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuutta
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ilman muodollisuuksia osoitetulla pyynnöllä johdannossa mainittuihin yhteystietoihin.

Art. 6. Muutokset ja sekalaiset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin tietoihin milloin tahansa antamalla sopivaa julkisuutta Sivuston käyttäjille ja takaamalla joka tapauksessa riittävän ja vastaavan henkilötietojen suojan. Jos haluat nähdä muutokset, sinua pyydetään tutustumaan näihin tietoihin säännöllisesti. Mikäli tähän tietosuojaselosteeseen tulee olennaisia ​​muutoksia, Rekisterinpitäjä voi olla yhteydessä myös sähköpostitse.